+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 2:26 |

خوش آمدید

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:59 |

خدایا میدونم نمیشه اما ازت خواهش میكنم كاری كنی كه غم توی دل عشقم نشینه.

 

خدایا ازت میخوام اشك هایی كه از چشم های عشقم میاد به خاطر غم ها ی توی دلش و مشكلاتش نباشه.

 

خدایا شادی اون شادی منه پس كاری كن اون شاد باشه.

 

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:51 |
دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:49 |

یعنی میشه خداجون 

من از بچگی یاد گرفتم تو هركاری بخوای میتونی بكنی  .

پس میشه این آرزوی منم برآورده كنی. 

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:46 |

سلام دوستای عزیز من، امید وارم حالتون خوب باشه .

 

اسم من  .... 17سالمه ساكن  انگوران هستم.

 

این وبلاگ رو مینویسم به امید روزی كه عشقم راهش این طرفی بیفته و بفهمه كه چقدر دوسش دارم و هنوز به یادشم.

 

 میدونم غیر ممكنه اما من از خدا خواهش می كنم حتی اگه یه روز از زندگیم باقی مونده بود كاری كنه كه عشقم یه سر به اینترنت بزنه.

 

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:45 |
Photo-skin.ir-Light260

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:30 |

عشق يعني انتظار و انتظار
                                عشق يعني هر چه بيني عکس يار
 
            عشق يعني شب نخفتن تا سحر
                                عشق يعني سجده‌ها با چشم تر
 
            عشق يعني ديده بر در دوختن
                                عشق يعني از فراقش سوختن
 
            عشق يعني سر به در آويختن
                                عشق يعني اشک حسرت ريختن
 
            عشق يعني لحظه‌هاي ناب ناب
                                عشق يعني لحظه‌هاي التهاب
 
            عشق يعني بنده فرمان شدن
                                عشق يعني تا ابد رسوا شدن
 
            عشق يعني گم شدن در کوي دوست
                                عشق يعني هر چه در دل آرزوست
 
            عشق يعني يک تيمم يک نماز
                                عشق يعني عالمي راز و نياز
 
            عشق يعني يک تبسم يک نگاه
                                عشق يعني تکيه گاه و جان پناه
 
            عشق يعني سوختن يا ساختن
                                عشق يعني زندگي را باختن
 
            عشق يعني همچو من شيدا شدن
                                عشق يعني قطره و دريا شدن
 
            عشق يعني پيش محبوبت بمير
                                عشق يعني از رضايش عمر گير
 
            عشق يعني زندگي را بندگي
                                عشق يعني بندگي آزادگي

دوستت دارم....تک ستاره ام M

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:14 |

این روزها را فراموش کرده ام به لطف روزهای حضورت،روزهایی که نه صحبت از رفتن بود و نه احساسی با نام دلتنگی.من آن روزها را یادش بخیر نام گذاری کرده ام، تو که مشکلی نداری؟

روزها که نه ، سالهاست با یادش بخیر روز را شب کرده ام، و شب را صبح.شیدا اون روزها را به یاد داری؟

این روزها را به عشق تو بخشیدم و تمامی لحظاتش زیر پای عشق تو له شدند،گله ای نیست، میگذرانیم شاید روزهای یادش بخیر نزدیک باشند. محمدکشتکارنیا

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:13 |

تنها ماندم...

گذشت ، آن روزهای طلائی

آن روزهای شاد ، آن روزهایی که تنها دغدغه ما دوری چند ساعته از هم بود، آن روزهایی که با همدیگر تا طلوع صبح صحبتها میکردیم ، آن روزهایی که سر مسائل کوچک دعوا میکردیم و آن روزهایی برای دیدن هم ساعتها به ساعت خیره میشدیم تا لحظه دیدارمان برسد. آره آن روزها گذشت...

و روزهای تازه ای جایگزین لحظات شیرین و بی نظیر شدند ، روزهایی که دیگر نه رمق دیدن ساعت را دارم و نه بهانه ای تا طلوع خورشید بیدار ماندن.

تنها ماندم ، در میان این تنگنای احساسات نابود کننده پاییزی ،تنها ماندم و هر لحظه در باتلاقی درونش افتاده ام پائین تر میروم و نه دستی برای نجات و نه کسی برای شنیدن صدای کمک.در پیچ و خم درگیری در این باتلاق یک چیز دلم را خوش کرده و آن داشتن امید برای شنیدن صدای کمک من توسط تو است. هه، میدانم حتی این امید هم یکی از احساسات نابودکننده پاییزی است و من چه دلخوش کرده ام به شنیدن صدایم.

دوستت دارم

+ نوشته شده توسط mohammad در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 و ساعت 0:11 |